Föreningen bildades sommaren 1999 och består idag av 76 lägenheter i tre fastigheter, fördelade på 74 bostadsrätter och 2 hyresrätter. Merparten av lägenheterna är 2:or och 3:or, men några 1:or, 4:or och 5:or finns också.

Här finns 150 parkeringsplatser som ägs av föreningen och som hyrs ut till medlemmar och närboende.

Stora trädgårdsytor med parkområden, odlingslotter, grillområden, fotbollsplan och lekplats erbjuder plats för umgänge och lek.

Inom varje fastighet finns tvättstuga, förråd och cykelrum, dessutom finns föreningslokal, uthyrningsrum, snickarbod samt gym med bastu i en av fastigheterna. Grovtvättstuga finns också i en av fastigheterna.