Trädgårdsarbetet på lite längre sikt

Under våren 2019 har CraftTech, utöver att beskära äldre buskar som fått växa fritt i många år, främst arbetat med att hålla snyggt framför portar och i lekplatser. Det finns många stora insatser som kan göras i trädgården och en prioritering måste ske. Styrelsen och CraftTech kommer tillsammans att ta fram en förändringsplan som innebär att trädgårdens skick successivt ska förbättras under en kommande 3-5-årsperiod. Styrelsen planerar att sammanställa en enkät för att få in synpunkter från medlemmarna; information om detta kommer att läggas ut under rubriken ”Senaste nytt”.