Bostadsrättsföreningen dömdes att betala skadestånd i HD-dom

Dom har nu meddelats i det av bostadsrättsföreningen överklagade skadeståndsmålet avseende pantsättning av lägenhet. Bostadsrättsföreningen dömdes att betala skadestånd med följande motivering:

”Högsta domstolen ändrar hovrättens domslut endast på det sättet att Bostadsrättsföreningen Gamla vägen i Solna förklaras vara skadeståndsskyldig mot MA med anledning av att föreningen i samband med hans förvärv av bostadsrätten till lägenheten 70201 lämnat felaktiga uppgifter om pantsättningar som belastade bostadsrätten.

Bostadsrättsföreningen Gamla vägen i Solna ska ersätta MA för rättegångskostnad i Högsta domstolen med 104 250 kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom.”

Konsekvenserna av domen blir att 2018 års resultat kommer att belastas med 1,5 miljoner kronor vilket motsvarar den preliminära kostnadsberäkning som styrelsen gjort. Tack och lov har föreningen garderat sig för ett negativt scenario genom att bygga upp en kassa och kostnaden bedöms inte påverka varken årsavgifter eller planerade investeringar.

Mer information kommer att lämnas på årets föreningsstämma den 15:e maj.